Kamis, 06 September 2012

Undian RemajaTenis JATIM

DRAW KU 10 PUTRA (revisi)
1. M. Gunawan (SMPG) v 2. BYE
3. BYE v 4. Erico Fariza Nasution (PROB)
5. Christian Harianto (SBYA) v 6. Julio Leonisco Bifi Harya Ganesh (TBN)
7. Dinar Wahyu (BWI) v 8. Rizki P BLT 
9. Josy Wiryawan (SBYA) v 10. BYE
11. BYE v 12. Bimo Septian PRO
13. Muhammad Hildan M BLT v 14. Gd Artha dewa Jayadi (BALI)
15. BYE v 16. Ebenhaezer Audrey Sopacua (SBYA)
17. Robi Anta Maulana (SBYA) v 18. BYE
19. Ach Ichlasul Amal (SMPG) v 20. Muh. Shafy Dwijanuar (PROB)
21. Juniar Aulia Rahman (TBN) v 22. BYE
23. BYE v 24. Adam Prasojo (SBYA)
25. William  Soegiyanto S (BYA) v 26. BYE
27. Rafi Pravidjayanto (SBYA0 28. Yori Decelino R (SDA)
29. Zidan Maulana Ramadhan (BKL) v 30. BYE
31. BYE v 32. Abu Ilyasani (SBYA)


DRAW KU 10 PUTRI
1. Alya Aprilia Slsabila (MLG) V 2. bye
3. bye v 4. Mayang Prastuti (BLT)
5. Yuliana Rachma (SBYA) v 6. bye
7. bye v 8. Tsannisa Shalsa Saraswati (BLT)
9. Shalsabila Qurratut Aisyu (SBYA) v 10. Zoelfanny WS (MLG)
11. bye v 12. Shilvia Audy P (SBYA)
13. Anggi Dwi Hidayati (BALI) v 14. bye
15. bye v 16. Alessandra A (BLT) 

DRAW KU 12 PUTRA
1. Rifki Putra (SDA) v 2. BYE
3. Krisna Fridipramudya (BLT) v 4. Octavio Valentino F (GRSK)
5. Ananda Pasya (SMPG) v 6. Wilson Soegiyanto (SBYA)
7. Wahyu Anom (SBYA) v 8. Sharan Firsan Asfi (BMS)
9. Dinar Wahyu Wardhana (BWI) v 10. Pt Arya Suryawan (BALI)
11. Andi Muhammad Nasution (MLG) v 12. Atev figosutansyah (GRSK)
13. Januar Ardi Pratama (PROB) v 14. Hardiyantono H (SMPG)
15. Edwsin Rochmad (MLG) v 16. Ari Fahrezi (SMPG)

DRAW KU 12 PUTRI
1. Dika Nanda Permatasari (SBYA) v 2. Riza Dwi Safitri (PROB)
3. Shifra Nadira Latief (SBYA) v 4. RR Gerindra Ayu C (GRSK)
5. Yuyun P Setiowati (SBYA) v 6. Lyric  Nabila Viantika (PROB)
7. Citra Kautsar (SBYA) v 8. Elma Malinda (GRSK)

DRAW KU 14 PUTRA (revisi)
1. Daffa Irianto (SBY) v 2. BYE
3.  Guston Rizky Wiryawan (BWI) v 4. Raihan Nafil (SBY)
5. Apriado Putra (SDA) v 6. Ahmad Bangkit Moneta (PROB)
7. Dave wiryawan (SBY) v 8. Daniel Valentino Soemarno (PMKS)
9. Fauzy Ihza Purwantoko (SBY) v 10. M.Thariq Pamungkas (SDA)
11. Adib Rizkuloh (SBY) v 12. Dewana Gustaman (DIY)
13. Frisaranda Dewa Sukarno (PROB) v  Fero Army (MLG)
14. Kemal Sadewo Ratmono (SDA) v 16. M. Rifqi Fitriadi (GRSK) 

DRAW KU 14 PUTRI
1. Nofulan Adyni (SBY) v 2. bye
3. bye v 4. Francisca Dyah (PROB)
5. Sukma S (MLG) v 6. bye
7. Kadek Ayu P wiryanti (BALI) v 8. Jesica Audina (BLGN)
9. Kadek Ayu Sri Yulia Danawati (BALI) v 10. Deya Xen (BLT)
11. bye  v 12. Sekar S (MLG) 
13. Zahwa Dwi septi (PROB) v 14. bye
15. bye v 16. Rahmalia Nuraeni (MLG)

DRAW KU 16 PUTRA
1. M. Rizky Mulyo Hartanto (MLG) v 2. BYE
3. Risky Nur Rahmat (SBY) v 4. Putra Daha Pratama (BKL)
5. Deo Gustiranda Putra (DIY) v 6. BYE
7. BYE v 8. M. Rizky Ariefianto A (SDA)
9. Alief Akbar albasir (SMPG) v 10. Idris Kamali (PROB)
11. BYE v 12. Farraz Haidar Akbar (SBY)
13. Adi Wahyu Tri Indarto (SBY) v 14. M. Rizky R Ramadhan (SMPG)
15. BYE v 16. Ammar (BMS)

DRAW KU 16 PUTRI
1. Oktavia Ayu Dewi (BLT) v 2. BYE
3. Qoni Akmalya (SBY) v 4. Tri Sakti Oktavia (MLG)]
5. Dyah Nuryusanti (SBY) v 6. Kintan Pratiwi Anwar (SMD)
7. Aisyah Sudbyo (SBY) v 8. Serly Nur Putri (SBY)

DRAW KU 18 PUTRA
1. Reczy Merando M (GRSK) v 2, Fahmi Syahrizal (GRSK)
3. Dicky Tri Wicaksono (SBY) v 4. Aziz Mayong (GRSK)
5. Amir Irianto (SBY) v 6. Taruna Adiguna (GRSK)
7. Fbery Ramadhan Hiday (PROB) v 8. Rakmad Firmansyah F (GRSK)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar