Jumat, 25 Mei 2012

Order of Play Sabtu 26 Mei 2012

Lap. 1
Jam 08.00, KU 10 Pa, Nizar Gunawan v Rizky Sukma Ramadhan
Jam 09.00, KU 10 Pa, Hugo Wai v Rizy Fadillah
Jam 10.00, KU 10 Pa Rashad Aziz v Nizar Gunawan / Rifky Sukma R
Jam 11.00, KU 12 Pi Nisrina Indira v Putri Yasmina
Jam 12.00, KU 14 Pa Nabilah Syifasari Z v Nabila Putri N
Jam 13.00, KU 10 Pa  SF
Jam 14.00, KU 18 Pa Kenneth Ng v Alfiansyah R

Lap 2
Jam 08.00, KU 12 Pa Galih Fadel R v Kenneth Legacy
Jam 09.00, KU 10 Pa, Theo Bechet v Jonas Pratama
Jam 10.00, KU 10 Pa M. Akbar Ranandito v Mihir Daswani
Jam 11.00, KU 12 Pi Angeline Joe v Janice Tjen
Jam 12.00, KU 16 Pi Febe Ruth Priscila v Sharon Watupongoh
Jam 13.00, KU 10 Pa SF
Jam 14.00, KU 18 Pa Alqadrian S v Rendy / Andrew Franklin H

Lap 3
Jam 08.00, KU 14 Pa Elfiando Firmansyah v Akbar Hidayat
Jam 09.00, KU 12 Pa Joshua Gunawan v Rafi Raditya
Jam 10.00, KU 12 Pa Alexandros T v Galih / Kenneth
Jam 11.00, KU 12 Pi Anna Kawengian / Dea Aryadita  v Priska Madelyn
Jam 12.00, KU 14 Pi Shamira Azzahra v Afifah Utami
Jam 13.00, KU 12 Pa SF
Jam 14.00, KU 12 Pi

Lap 4
Jam 08.00, KU 14 Pa Attar K Pratiwa v Haditio Rasyid H
Jam 09.00, KU 12 Pa M.Kevindra PH v Patrick Tjandra
Jam 10.00, KU 12 Pa Jerall Yasin v Marcus del R
Jam 11.00, KU 16 Pa  Enrique Garcia v Rizky Hasya
Jam 12.00, KU 14 Pi SF Danisa Amalia E v Fitriana Sabrina
Jam 13.00, KU 12 Pa SF
Jam 14.00, KU 12 Pi SF

Lap 6 
Jam 08.00, KU 14 Pa Miquel Louis D v amarif Abimanyu
Jam 09.00, KU 12 Pi  Dea Aryadita v Anna Kawengian
Jam 10.00, KU 16 Pa Ibnu Nurmahdi v Indra Nurcahyadi
Jam 11.00, KU 16 Pa Panji Untung S v Azwar Haslip
Jam 12.00, KU 14 Pa Fitriani Sabatini v Safira Nadhila A
Jam 13.00, KU 16 Pa QF
Jam 14.00, KU 16 Pi

Lap 7
Jam 08.00, KU 14 Pa Yarynara Suharyadi v Diego Garcia
Jam 09.00, KU 14 Pa Fikri Luthfi v Kevin Samm Xavier
Jam 10.00, KU 16 Pa Ryan Ng v Dimas Kolopita
Jam 11.00, KU 16 Pa M. Rivaldy Kurniawan v Bryan Husin
Jam 12.00, KU 14 Pi QF.. Chairunnisa Lubis  v Shevita Aulana
Jam 13.00, KU 16 Pa QF
Jam 14.00 KU 16 Pi

Lap 8 
Jam 08.00, KU14 Pa Joshua Tatuh v Harrison Soegiarto
Jam 09.00, KU 14 Pa Anthony Widjaja v M. Abiyan Raflipasha
Jam 10.00, KU 16 Pa M. Rezky Jabir v Jose Nicholas
Jam 11.00, KU 18 Pa Rendy Aditya v Andrew Franklin H
Jam 12.00, KU 14 Pa QF
Jam 13.00, KU 14 Pa QF
Jam 14.00. KU 16 Pa QF

Lap 9
Jam 09.30, KU 14 Pa Anindya Satrio v Bryan Jeremy Lee
Jam 10.30, KU 16 Pa M.Adil Aziz Lubis v Christian Alvin Edison
Jam 11.30. KU 16 Pa Bryan Jacobus v Priyank Soni
Jam 12.30, KU 16 Pi Angelika Lontoh v Cynthia Joe
Jam 13.30, KU 14 Pa QF
Jam 14.30, KU 14 Pa QF
Jam 15.30, KU 14 Pa QF
Jam 16.30, KU 16 Pa QF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar