Sabtu, 26 Mei 2012

Order of Play Minggu 27 Mei 2012

Lap.1
Jam 09.00 Consolations
Jam 10.00 Consolations
Jam 11.00 Consolations
Jam 12.00 Consolations

Lap 2
Jam  09.00 Consolations
Jam 10.00 Consolations
Jam 11.00 Consoaltions
Jam 12.00 Consolations

Lap 3
Jam 09.00 KU 10 Pa SF, Hugo Wai DKI  v RifkiSukma Ramadhan BGR
Jam 10.00 KU 12 Pa FINAL Alexandros Takvorian PHI v Marcul DelRosario PHI
Jam 11.00 Consoltions
Jam 12.00 Consoaltions

Lap 4
Jam 09.00 KU 10 Pa SF Jones Pratama DKI v Mihir Daswani DKI
J1m 10.00 Consolations
Jam 11.00 Consolations
Jam 12.00 Consolations

Lap 6
Jam 09.00 KU 12 Pi SF Nisrina Indira DPK v Janice Tjen DKI
Jam 10.00 KU 16 Pa SF Ibnu Nurmahdi BDG v M.Adil Aziz Lubis PS
Jam 11.00 KU 10 Pa FINAL
Jam 12.00 Consoaltions

Lap 7
Jam 09.00 KU 12 Pi SF Prisk Madelyn Nugroho DKI v Nabila Putri Namiva BGR
Jam 10.00 KU 16 Pa SF M.Rizky Jabir MKS v Bryan Husin DKI
Jam 11.00 KU 12 Pi FINAL
Jam 12.00 KU 16 Pa FINAL

Lap 8
Jam 09.00 KU 14 Pa SF Elfiando firmansyah DKI v Anthony Widjaja DKI
Jam 10.00 KU 14 Pi FINAL Shamira Azzahra DKI /Fitriana Sabrina DKIv Fitriani Sabatini DKI  /Shevita Aullana KDS
Jam 11.00  KU 14 Pa FINAL
Jam 12.00 Consolations

Lap 9
Jam 09.00 KU 14 Pa SF Yarynara Suharyadi DKI v Harrison Soegiarto DKI
Jam 10.00 KU  18 Pa Kenneth Ng DKI v Rendy Aditya Cahyadi JMBI
Jam 11.00 Consoaltions
Jam 12.00 Consoaltions

Tidak ada komentar:

Posting Komentar