Jumat, 05 Februari 2016

ORDER OF PLAY REMAJA TENIS JAKARTA SABTU 6 FEBRUARI 2016

LAP 1
JAM 08.00 KU 12 PA AUDRIC MADYAPANNA BKS VSM NUR ALFACHRY CJR
JAM 09.00 KU 12 PI JESSI RAISA K BGR VSTIARA NAURA NUR AZIZAH PLLW
JAM 10.00 KU 16 PA MICHAEL TANOSO KRW VS JOSH DARIAN DKI
JAM 11.00 KU 16 PA M RIZAL MUZAKIR BDG VE RIFKY ANANDA SOMANTRI KRW
JAM 12.00 KU 14 PI SERAVIN SUTEJA DKI VS NATALIA MICHTA DKI
JAM 13.00 KU 12 PA AUDRIC atau M NUR ALFACHRY VS SAMVID ANDHARE KRW
JAM 14.00 KU 14 PA RIZKY F atau ZAFRAN IMAM VS M PITOLI PUTRA PYKB
JAM 15.00 KU 16 PA QF
JAM 16.00 KU 16 PA QF
JAM 17.00 KU 18 PI SF MAULIDIA DWI AUGURI BGR VS CHRISTY atau JESSICA
JAM 18.00 KU 18 PA SF AMARIF ABIMANYU DPK VS FARIZ MUNDHZIR S DKI

LAP2

JAM 08.00 KU 12 PA LOUIS MAHA VIRO TARIGAN DKI VS YUTO KIDA DKI
JAM 09.00 KU 12 PI SAUMAH AZSA BKS VS ARINA VARAKSINA RUSIA
JAM 10.00 KU 16 PA DAFFA FARRAZ DKI VS NICHOLAS MARISON DKI
JAM 11.00 KU 16 PA BRANDON SURYANA BKS VS NOAH BAKER DKI
JAM 12.00 KU 14 PI NAPACHA K THA VS  SAMANTHA GN SIDABUTAR DKI
JAM 13.00 KU 12 PA LOUIS MAHA atau YUTO KIDA VS SULISTYO W DKI
JAM 14.00 KU 14 PA RICO RAMADHASYENA BGR VS DIMAS RISKI S BLO
JAM 15.00 KU 16 PA QF
JAM 16.00 KU 12 PI SF
JAM 17.00 KU 18 PI SF TSABITHA DEIVA BKS VS CICI ROSITA DKI
JAM 18.00 KU 18 PA SF M YUSUF D atau HADITYO VS M IBNU ALGHIFARY PYKB

LAP 3
JAM 08.00 KU 12 PI AIDLIA ZAHRANI P BGR VS JUSTMIN DACOSTA TGR
JAM 19.00 KU 16 PA ZETHYA ZAINUDDIN BGR VS REGAN ALEXIS DKI
JAM 10.00 KU 16 PA PRAYOGA PRASETYO BGR VS M KEVINDRA PUTRA H DKI
JAM 11.00 KU 18 PA M YUSUF DAFFANI PKRY VS HADITYO RASYID HAQI TGRS
JAM 12.00 KU 14 PI JASMIN DKI VS GITA MAHARSI DPK
JAM 13.00 KU 14 PA AZMI JANUARSYAH JBI VS DIMAS ARYA P DKI
JAM 14.00 KU 14 PA ALDRIN ONG DKI VS JONES PRATAMA DKI
JAM 15.00 KU 16 PAQF
JAM 16.00 KU 12 PI SF
JAM 17.00 KU 14 PI SF

LAP 4
JAM 08.00 KU 10 PA SAMMY AULIA DKI VS RAINER SCHESTAK DKI
JAM 09.00 KU 10 PI FARRA NOVIANTI BGR VS NICOLE ISMAN DKI
JAM 10.00 KU 16 PA RIFQY SUKMA R BGR VS PATRICK MAHUNE MDO
JAM 11.00 KU 18 PI CHRISTY ISMAN DKI VS JESSICA AUDINA KALTARA
JAM 12.00 KU 12 PA CLAUDIO RENARDI DKI VS SHREY KHATER DKI
JAM 13.00 KU 10 PA VALENTINO BK TGRS VS DAMAR SHOJI DKI
JAM 14.00 KU 10 PA ALENOIS RIZQULLAH DKI VS ADRIAN MICHTA DKI
JAM 15.00 KU 10 PI SF EMILIA MICHTA DKI VS FARRA NS atau NICOLE
JAM 16.00 KU 14 PI SF
JAM 17.00 KU 14 PA SF

LAP 5
JAM 08.00 KU 10 PA CLEMENT VALERIO DKI VS RAFALENTINO TGR
JAM 09.00 KU 10 PI CYLOVA ZULEYKA SRG VS ALISHA KETAN KOSAMBI DKI
JAM 10.00 KU 14 PA RIZKY FADILLAH DKI ZAFRAN IMAM TAUHID BGR
JAM 11.00 KU 16 PA KENNETH LEGACY DKI VS  JOSE AGUSTIN BKS
JAM 12.00 KU 14 PI JEMMA BRISON DKI VS AURELLIA AZZAHRA DKI
JAM 13.00 KU 12 PA NIGEL ONG DKI VS AJHE RAY DELRIAN DKI
JAM 14.00 KU 10 PA RAINER atau SAMMY VS M YUSUF DAFFANI PKRY
JAM 15.00 KU 10 PA CLEMENT atau RAFALENTINO VS JOJO INDRADEWA DKI
JAM 16.00 KU 10 PI SF CYLOVA atau ALISHA VS ATHALIA SETIAWAN DKI
JAM 17.00 KU 14 PI SF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar