Sabtu, 20 Februari 2016

ORDER 0F PLAY REMAJA TENIS BANDUNG MINGGU 21FEB 2016

LAP 1
JAM 09.00 CONS
JAM 10.00 CONS
JAM 11.00 CONS
JAM 12.00 CONS

LAP 2

JAM 09.00 CONS
JAM 10.00 CONS
JAM 11.00 CONS
JAM 12.00 CONS

LAP 3
JAM 09.00 KU 12 PA SF ADINDA SATRIA GAMMAL KDR VS M NUR ALFACHRY CJR
JAM 10.00 KU 14 PA SF RIZKY FADILLAH DKI VS RAFIELA AQSHO BJN
JAM 11.00 KU 14 PI FINAL
JAM 12.00 CONS

LAP 4
JAM 09.00 KU 12 PA SF M FAIKAR RAFLI SMD VS JASON HALIM BDG
JAM 10.00 KU 14 PA SF JONES PRATAMA DKI VS WILRIZ ZULGIFAR BDG
JAM 11.00 KU 16 PA FINAL MICHAEL TANOSO KRW VS M RIZAL MUZAKIR BDG
JAM 12.00 KU 14 PA FINAL

LAP 5
JAM 09.00 KU 14 PI SF NABILA S ZAHRA BDG VS SAMANTHA GN SIDABUTAR DKI
JAM 10.00 KU 10 PA FINAL FAUZAN ROMADHONA BDG VS JOSHUA E YUSUF BDG
JAM 11.00 KU 12 PA FINAL
JAM 12.00 CONS

LAP 6
JAM 09.00 KU 14 PI SF SAMANTHA EDISON BDG VS ANGELIA TANU BDG
JAM 10.00 KU 12 PI FINAL JOSEPHINE TANU BDG VS ALYA HIKARI SMD
JAM 11.00 CONS
JAM 12.00 CONS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar