Jumat, 18 Desember 2015

ORDER OF PLAY REMAJA TENIS JAKARTA 48 SABTU 19 DES 2015


LAP 1
JAM 08.00 KU 12 PI JESSI RAISA BGR VS SABRIYYA HENDRAJANTO DKI
JAM 09.00 KU 12 PA AUDRIC MADYAPANNA BKS VS MAXIMILIAN FALCO DKI
JAM 10.00 KU 12 PA GIOVANO DWI CAHYA BBL VS DIBBYARO HINOMARU DKI
JAM 11.00 KU 12 PA M NUR ALFACHRY CJR VS VIQIH BILAL BBL
JAM 12.00 KU 14 PA M YUSUF DAFFANI PKRY VS ADAM HIDAYAT DPS
JAM 13.00 KU 14 PA PASHA RADINKA DKI VS KENNETH LEGACY DKI
JAM 14.00 KU 14 PI BALYA MIKAELA TGRS VS KURNIA PUTRI BBL
JAM 15.00 KU 14 PI PUTRI MIRANDA PDG VS GITA MAHARSI DPK
JAM 16.00 KU 14 PA QF
JAM 17.00 KU 12 PA QF
JAM 18.00 KU 12 PI SF
JAM 19.00 KU 18 SF ANINDYA SATRIA TGRS VS RADITYO DIO DKI

LAP 2

JAM 08.00 KU 12 PA CHRISTOPHER SL DKI VS M THORIQ FADELSYAH BBL
JAM 09.00 KU 12 PI ARINA VARAKSINA DKI VS ZAHRA SALSABILA PALU
JAM 10.00 KU 12 PA ANDIXA IHZZADIN LPG VS SULISTYO WIBOWO DKI
JAM 11.00 KU 14 PA SATRIA OKTARIANTO PLB VS NISHOLAS MARISON DKI
JAM 12.00 KU 14 PA RADYAN JATYA DKI VS JONES PRATAMA DKI
JAM 13.00 KU 14 PA KAREEM ABDUL HAKIM DKI VS FIRJATULLAH RADITYA LPG
JAM 14.00 KU 14 PI KHANA AMALIA JBI VS SERAVIN SUTEJA DKI
JAM 15.00 KU 18 PA RICHARD HALIM DKI FABIAN RAMADHAN DKI
JAM 16.00 KU 14 PA QF
JAM 17.00 KU 12 PA QF
JAM 18.00 KU 16 PI SF
JAM 19.00 KU 14 PI SF

LAP 3
JAM 08.00 KU 12 PA M RAFI SULISTIJONO SDA VS RAFA SAPTYA PLB
JAM 09.00 KU 12 PA M FATARSYAH PDG VS AJHE RAY DELRIAN DKI
JAM 10.00 KU 12 PA AFULLAH MUHSYARIF BONE VS TEJAS BALAJI DKI
JAM 11.00 KU 14 PA APREDO LANEVA BTRJ VS DIMAS ARIA P DKI
JAM 12.00 KU 14 PA RIZKY FADILLAH DKI VS SYAHRUL RAMADHAN MUBA
JAM 13.00 KU 14 PA PANJI SUSILO PLB VS ANDIKA HEWWIT BBS
JAM 14.00 KU 14 PI MELANIE OKA SABINA JBI VS KEISHIA SARIDEVI DKI
JAM 15.00 KU 16 PI TSABITHA DEIVA BKS VS FARAH AURELIE PALU
JAM 16.00 KU 14 PA QF
JAM 17.00 KU 14 PA QF
JAM 18.00 KU 12 PA QF
JAM 19.00 KU 16 PI SF

LAP 4
JAM 08.00 KU 10 PA VALENTINO BK TGRS VS ALENOIS R DKI
JAM 09.00 KU 10 PA RAINER SCHESTAK DKI VS M YUSUF ALFARIS PKRY
JAM 10.00 KU 10 PA JAYDEN F YUSUP BDG VS M SIDDIQ AL FAJRI BTRJ
JAM 11.00 KU 10 PA PRADYUN DKI VS DANADYAKSA TANKA P BKS
JAM 12.00 KU 10 PI SAUMAH AZSA BKS VS ANAYA VAHIRA W DKI
JAM 13.00 KU 10 PI NOURAFULIA H  DKI VS CILOVA ZULEYKA SRG
JAM 14.00 KU 10 PA QF
JAM 15.00 KU 10 PA QF
JAM 16.00 KU 10 PI SF
JAM 17.00 KU 12 PA QF
JAM 18.00 KU 16 PA SF MICHAEL TANOSO KRW VS NOAH BAKER DKI
JAM 19.00 KU 14 PI SF

LAP 5
JAM 08.00 KU 10 PA RAZAN DHAWY DKI VS JEREMY TEJA DKI
JAM 09.00 KU 10 PA ARVIANSYAH GALIH IDM VS WONG ARA DEWANATA LHT
JAM 10.00 KU 10 PA E YOGA MAHARNU TGRS VS CAWEN LAU BDG
JAM 11.00 KU 10 PA JOSHUA E YUSUP BDG VS AHMAD ZAKI MUSSAFA BBL
JAM 12.00 KU 10 PI AIDILA ZAHRANI P BGR VS JUSTMIN DA COSTA TGRS
JAM 13.00 KU 10 PI ATHALIA SETIAWAN DKI VS FEBBYARO RIBBY DKI
JAM 14.00 KU 10 PA QF
JAM 15.00 KU 10 PA QF
JAM 16.00 KU 10 PI SF
JAM 17.00 KU 12 PI SF
JAM 18.00 KU 16 PA SF JOSE AGUSTIN BKS VS DMITRI SATYADEVA DKI
JAM 19.00 KU 18 PA SF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar