Jumat, 03 April 2015

REMAJATENIS SULSEL-3 Order of Play, Sabtu,4 April 2015Lap. No. 1
Mulai jam 08.00  TPa 18 th 1. Fadhil Luthfi (MKSR) v Dhimas Angga (MKSR)
Jam 09.00 :TPa 18 th. Willy A Paembonan (Papua) v S.M. Triyono (MKSR)
Jam 10.00. TPa 16 th. Ahmad Naufal (MKSR) v Nur Hidayat (PAREPARE)
Jam 11.00. TPa 12 th. M.Surya Dwi Darma (MKSR) v Afullah (BONE)
Jam 12.00. TPi 10 Pi Iren Wenda (PAPUA) v Annisa T Putri (MKSR)
Jam 13.00 Consolation

Lap No 2.

Jam 08.00 TPa 18 th Aopoos Wenda (PAPUA) v Esra Lewi (MKSR)
Jam 09.00 TPa 14 th. Farid Septian (MKSR) v Akmal Turabi (PARE PARE)
Jam 10.00 TPa 16 th Abi Dzar AlGiffary (MKSR) vMuh, Fikri Haikal (MKSR)
Jam 11.00 TPa 10 SF. M.Khairal Fadly (SINJAI) v Muh. Nuh (PALOPO)
Jam 12.00 TPi 12 th. Naila Safina (MKSR) v Nurhadanah S (MKSR)
Jam 13.00 Consoaltion

LAP.No. 3
Jam 08.00 TPa 18 th. Agung Ramadhan (BNATAENG) v Andi Triwibowo (BONE)
Jam 09.00 TPa 14 th  Naufal Ammary (KENDARI) v M. Aan Andrianto (PALOPO)
Jam 10.00 TPa 16 th. Alfadhin (MKSR) v M. Fauzan Rinwar (MKSR)
Jam 11.00 TPa 10 th SF. Raid Rahmat Laleno (MKSR) v Wafiq Mahdi (PALOPO)
Jam 12.00 TPi 12 th. Athiyah Nabilah (MKSR) v Nur Fadilah (PANGKEP)
Jam 13.00 Consoaltion

Lap No. 5
Jam 08.00 TPa 18 th. Yanto Z Wihyawari (PAPUA) v Muh. Waiz ( PALOPO)
Jam 09.00 TPa 14 th. A.M. Indiro (PALOPO) v Dirga Virgiawan (SINJAI)
Jam 10.00 TPa 12 th. Gilang A Saputra (WAJO) v Jendri Tanod (PAPUA)
Jam 11.00 TPi 18 th. Balqis AS Muhammad (PAPUA) v Nurul Jirana (POLMAN)
Jam 13.00. Consolation

Lap. No 6
Jam 08.00 TPa 18 th. Muh. rfan Syrif (SOPPENG) v Riski Firdaus (MKSR)
Jam 09.00 TPa 14 th. Wahyu Safitra (POLMAN) v M. Nuzhul F (MKSR)
Jam 10.00 TPa 12 th. M. Alief Rezky (MKSR) v Haikal (POLMAN)
Jam 11.00 TPi 18 th. Dyah Adek Vira Apriani (PAPUA) v Della P (POLMAN)
Jam 13.00 CONSOLATION
.
Lap. UTAMA (Center Court)
Jam 08.00 TPa 18 th. Yoga Pramudya (MKSR) v Andi Arizal (PAREPARE)
Jam 09.00  TPA 16 th. Muh. Reinaldi (PALOPO) v Awaluddin J (MKSR)
Jam 10.00 TPa 12 th. Imanuel Wenda (PAPUA) v Rivaldi Arya P (SOPPENG)
Jam 11.00 TPa 10 th Alya Nurrahma (PALOPO) v Alfiah Ramdhani (MKSR)
Jam 13.00 CONSOALTION

Tidak ada komentar:

Posting Komentar