Jumat, 04 Oktober 2013

DRAW REMAJA TENIS BANYUWANGI KELOMPOK UMUR 10 TAHUN

PUTRA

1 PNP 22 GDE AGUNG ARTHA DEVA JAYADI GNYR VS 2 BYE
3 I. KADEK ADI PRADINATA KAB BADUNG VS 4 CAESAR YUSRO ATHILA BWI
5 TAMA BWI VS 6 I MADE ARDITYA WIRAJAYA TBN
7 MADE PRANATA KUSUMA KAB BADUNG VS 8 PNP 40 SATMIKA OZORA BWI

PUTRI


1 PNP 28 RIZNA TALITHA SALSABILA JMBR VS 2 BYE
3 NI PUTU AYU NATASYA GNYR VS 4 RIFDA HANIFAH AZ ZAHRA JMBR
5 DHEA BELLA PUSPITA PUTRI JMBR VS 6 BYE
7 BYE VS 8 CHOFIFAH INDAR PARASWATI JMBR

Tidak ada komentar:

Posting Komentar