Kamis, 22 Oktober 2015

ORDER OF PLAY REMAJA TENIS JAKARTA 46 JUM'AT 23 OKT 2015

LAP 1
JAM 13.00 KU 12 PI SABRIYYA HENDRAJANTO DKI VS KAYLA ALIKA BKS
JAM 14.00 KU 14 PA MAULANA HOWARD DKI VS JYOTI MANGUNWIJAYA DKI
JAM 15.00 KU 14 PA KYARANU PUTRA P DKI VS ACHMAD RIZKI ALFADION BGR
JAM 16.00 KU 12 PA ZHAFRAN IMAM TAUHID BGR VS DAKSH DAVE DKI
JAM 17.00 KU 14 PI NATALIA MICHTA DKI VS ANISSA DEWI SARTIKA PLLW
JAM 18.00 KU 16 PI MARIA AGATHA CHRISTY CRB VS CHRISTY ISMAN DKI

LAP 2

JAM 13.00 KU 12 PI SIYA KAKAR DKI VS MERLIANA MONA RISKI MUBA
JAM 14.00 KU 14 PA JOSH DARIAN DKI VS VICTOR BENNEDICT M DKI
JAM 15.00 KU 14 PA BRYAN JUSTIN DEREK MDO VS TRI HADI WIJAYA MUBA
JAM 16.00 KU 14 PA RICO RAMADHASYENA BGR VS DENNIS SULLIVAN M DKI
JAM 17.00 KU 12 PA MRIDUL SYARAF DKI VS M FERLY SANDYONO DKI
JAM 18.00 KU 16 PI ANNA KAWENGIAN MDO VS ADIRA MARTIN BKS

LAP 3
JAM 13.00 KU 14 PA RIAM ALI FARIZZAN DKI VS JEREMY ISMAN DKI
JAM 14.00 KU 14 PA DIONISIUS VEDA BKS VS M AQIL FIRNANDA BGR
JAM 15.00 KU 12 PA JASON HALIM BDG VS ARDHIKA SATRIA DKI
JAM 16.00 KU 14 PI TSABITHA DEIVA BKS VS JASMIN DKI
JAM 17.00 KU 16 PI CHAIRUNNISA LUBIS DKI VS ROSONEA TITAH S MUBA
JAM 18.00 KU 18 PA MUH NURDIN FITRIANA MJLK VS MUH AZIZ S TGRS

LAP 4
JAM 13.00 KU 10 PA NABIL MUBA VS ELSADAY YOGA MAHARNU PUTRA TGRS
JAM 14.00 KU 10 PA PRADYUN DKI VS M YUSUF ALFARIS PKRY
JAM 15.00 KU 10 PA ADRIAN MICHTA DKI VS SABILAL VITRO TGRS
JAM 16.00 KU 10 PA M ADIS NARARYA PLLW VS DAMAR SHOJI DKI
JAM 17.00 KU 10 PA VALENTINO BAGAS TGRS VS JEREMY TEDJA DKI
JAM 18.00 KU 16 PA DANIEL HARTONO DKI VS NOAH BAKER DKI

LAP 5
JAM 13.00 KU 10 PI PATRICIA A BIANCA CBBR VS NICOLE ISMAN DKI
JAM 14.00 KU 10 PA COWEN LAU BDG VS ABDURRAHMAN FATAHILAH DKI
JAM 15.00 KU 10 PA KEYTORA ALIFADIL DKI VS LOUIS MAHA VIRO DKI
JAM 16.00 KU 10 PA DANADYAKSA TANKA P BKS VS JAKQUILIN ZAVIO YOZA MUBA
JAM 17.00 KU 16 PI ARINDITA TIAS A MUBA VS KEZYA GUNAWAN WIJAYA BGR

Tidak ada komentar:

Posting Komentar