Jumat, 20 Maret 2015

ORDER OF PLAY REMAJA TENIS JAKARTA -41, SABTU 21 MARET 2015

LAP 1
 JAM 08.30 KU 10 PA VALENTINO BAGAS TGRS VS JEREMY DE'ANGELO DKI
 JAM 09.30 KU 10 PI SAHARA CLG VS FLEUR MARIS DKI
 JAM 10.30 KU 10 PA VALENTINO BAGAS TGRS VS ELSYADAI PUTRA DKI
 JAM 11.30 KU 12 PI NEA KIRANA DKI VS RACHEL PETERS  DKI
 JAM 12.30 KU 10 PI SF DANISHARA DARA DKI VS SAHARA atau FLEUR MARIS
 JAM 13.30 KU 14 PA QF
 JAM 14.30 KU 16 PA SF

LAP 2

 JAM 08.30 KU 10 PA VINCENT JOHAN DKI VS CHARLIE WATT LPG
 JAM 09.30 KU 10 PI JOANNE KAYLA GODWIN DKI VS FEBYARO RIBBY S DKI
 JAM 10.30 KU 10 PA VINCENT JOHAN DKI VS JEREMY DE'ANGELO DKI
 JAM 11.30 KU 10 PI SF JOANNE KAYLA atau FEBYARO R VS ZELDA GRACIA DPK
 JAM 12.30 KU 10 PA ELSYADAI PUTRA DKI VS CHARLIE WATT LPG
 JAM 13.30 KU 14 PI QF NIKITA SALKAR DKI VS KEIZHA SARIDEVI DKI
 JAM 14.30 KU 12 PI NEA KIRANA DKI VS AI TAMAKI DKI

LAP 3
 JAM 08.30 KU 12 PA DIBBYARO HINOMARU DKI VS AUDRIC MADYAPANNA BKS
 JAM 09.30 KU 14 PA NOAH BAKER DKI VS HUGO WAI DKI
 JAM 10.30 KU 14 PI TSABITA DEIVA VS DHARINI KAPOOR DKI
 JAM 11.30 KU 18 PA ABDUL AZIZ TGRS VS M WIRA UTAMA  DKI
 JAM 12.30 KU 12 PA DIMAS ARIA P DKI VS AJHE RAY atau MICHAEL JAGGER
 JAM 13.30 KU 14 PI SERAVIN SUTEJA DKI VS KALEA PIEROELIE DKI
 JAM 14.30 KU 16 PI CICI ROSITA DKI VS CHRISTY ISMAN DKI


LAP 4
 JAM 08.30 KU 12 PA AJHE RAY DELRIAN DKI VS MICHAEL JAGGER YANI LPG
 JAM 09.30 KU 14 PA JEREMY CHEONG DKI VS MIHIR DASWANI DKI
 JAM 10.30 KU 16 PA SHEERIT SESHADRI DKI VS RONALD ADE PUTRA DKI
 JAM 11.30 KU 12 PA BRYAN JUSTIN MDO VS MUHAMMAD FIRAS DKI
 JAM 12.30 KU 12 PA M RALBI J atau KAZUKI MATSUNO VS CHRISTOPHER SAMUEL
 JAM 13.30 KU 14 PI QF TSABITHA D atau DHARINI K VS JEMMA BRYSON DKI
 JAM 14.30 KU 12 PA QF


LAP 6
 JAM 08.30 KU 12 PA MUH RALBI JOHARI BKS VS KAZUKI MATSUNO DKI
 JAM 09.30 KU 14 PA ADI RAHMAN W BKS VS KENNETH LEGACY DKI
 JAM 10.30 KU 16 PA M IRFAN FAUZI DPK VS ANTHONI SUMANTRI SKB
 JAM 11.30 KU 12 PA MRIDUL SARAF DKI VS SAMVID C ANDHARE KRW
 JAM 12.30 KU 12 PA GEOVANI LEON MDO VS YUKO TIDA  atau SULITYO W
 JAM 13.30 KU 14 PI QF GITA MAHARSI DPK VS DARA H atau SAMANTHA G
 JAM 14.30 KU 12 PA QF

LAP 7
 JAM 08.30 KU 12 PA YUKO TIDA DKI VS SULISTYO WIBOWO DKI
 JAM 09.30 KU 14 PA PRAYOGA PRASETYO BGR VS JEREMY ISMAN DKI
 JAM 10.30 KU 16 PA DIMITRI SATYADEVA DKI VS NITESH NANWANI DKI
 JAM 11.30 KU 12 PA DAFFA ARIFIN BGR VS BINTANG CLG
 JAM 12.30 KU 14 PA QF
 JAM 13.30 KU 18 PA M SYARIF H BGR VS M WIRA UTAMA DKI
 JAM 14.30 KU 12 PA QF


LAP 8
 JAM 08.30 KU 14 PA ALDAN ADI R BGR VS RIZKY FADILLAH DKI
 JAM 09.30 KU 14 PA RIFKY ANANDA S KRW VS DAFFA FARRAS DKI
 JAM 10.30 KU 16 PA RICHARD WIJAYA CBN VS M KEVINDRA P DKI
 JAM 11.30 KU 12 PA FEBRIAN BIMA SHAKTI BKS VS AZMI JANUARSYAH JBI
 JAM 12.30  KU 14 PA QF
 JAM 13.30 KU 18 PA ABDUL AZIZ TGRS VS WIWIT AP BGR
 JAM 14.30 KU 12 PA QF


LAP 9
 JAM 08.30 KU 14 PA NICHOLAS MARISON DKI VS JONES PRATAMA DKI
 JAM 09.30 KU 14 PI DARA HAJARAH B CMH VS SAMNTHA GABRIELA DKI
 JAM 10.30 KU 18 PA M SYARIF H BGR VS WIWIT AP BGR
 JAM 11.30 KU 12 PA DIBBYARO H atau AUDRIC M VS CLAUDIO RENALDI DKI
 JAM 12.30 KU 14 PA QF
 JAM 13.30 KU 16 PA SFTidak ada komentar:

Posting Komentar