Jumat, 23 September 2016

ORDER OF PLAY REMAJA TENIS JAKARTA 57 SABTU 24 SEPT 2016

LAP 1
JAM 09.00 KU 16 PA RAFLY ARIANSYAH EFFENDI BDG V HASBI W BKS
JAM 10.00 KU 16 PA ANGGA PUTRA BERAU VS VICTOR B MULJONO DKI
JAM 11.00 KU 10 PA FABIO GAVIN G DKI VS JOJO INDRADEWA CBBR
JAM 12.00 KU 16 PA M KEVINDRA PH DKI VS KAREEM ABDUL H DKI
JAM 13.00 KU 12 PI GHAIDA KHAIRUNNISA TGRS VS ZEFANYA SIDABUTAR DPK
JAM 14.00 KU 12 PA NIGEL ONG DKI VS M FERLY SANDYONO DKI
JAM 15.00 KU 16 PI KISHI ALANDRA DPK VS SERAVIN atau KEISHIA
JAM 16.00 KU 14 PA JEREMY ISMAN DKI VS KEVIN SINGKAY MDO
JAM 17.00 KU 16 PA QF
JAM 18.00 KU 10 PI SF
JAM 19.00 KU 12 PI SF
JAM 20.00 KU 14 PA SF

LAP 2

JAM 09.00 KU 16 PA PATRICK MAHUNE MDO VS DIONISIUS VEDA BKS
JAM 10.00 KU 16 PA ACHAMAD RIZKY A BGR VS M RIZAL MUZAKIR BDG
JAM 11.00 KU 16 PA RAFLY A atau HASBI W VS JONATHAN NAHOR TGR
JAM 12.00 KU 10 PI SABRINA ADIA P BDG VS CLARINTA KYARA F  DKI
JAM 13.00 KU 12 PI ZELDA GRACIA M DPK VS AIDILA ZAHRANI P BGR
JAM 14.00 KU 12 PA M HAFIZ ANSHARI PTK VS LOUIS MAHA VT DKI
JAM 15.00 KU 14 PA M RAFI SP atau M NUR ALFACHRY VS GIOVAN LUMENTA MDO
JAM 16.00 KU 16 PI GITA MAHARSI DPK VS VEREN PUNGUS MDO
JAM 17.00 KU 16 PA QF
JAM 18.00 KU 10 PI SF
JAM 19.00 KU 12 PA SF
JAM 20.00 KU 16 PI SF

LAP 3
JAM 09.00 KU 16 PA NICHOLAS MORISON DKI VS DENNIS S MULJONO DKI
JAM 10.00 KU 12 PI ALISHA KETAN K DKI VS NICOLE ISMAN DKI
JAM 11.00 KU 16 PI SERAVIN SUTEJA DKI VS KEISHIA SARIDEVI DKI
JAM 12.00 KU 16 PA DIMITRI SETYASENA DKI VS RIFKY ANANDA SOMANTRI KRW
JAM 13.00 KU 14 PA DIGMAR RAHMAT BGR VS DIMAS ARIA PUJANGGA DKI
JAM 14.00 KU 12 PA E YOGA MP atau ZAIDAN RB VS AUDRIC MADYAPANNA BKS
JAM 15.00 KU 10 PI CATELYN ISMAN DKI VS PATRICIA BIANCA CBBR
JAM 16.00 KU 16 PI ATHAYA NABILAH DPK VS ADIRA MARTIN BKS
JAM 17.00 KU 16 PA QF
JAM 18.00 KU 10 PA SF
JAM 19.00 KU 12 PA SF
JAM 20.00 KU 16 PI SF

LAP 4
JAM 09.00 KU 16 PA JOSH DERIAN DKI VS AZMI JANUARSYAH JBI
JAM 10.00 KU 14 PA M RAFI SP VS M NUR ALFACHRY CJR
JAM 11.00 KU 12 PA E YOGA MAHARNU P TGRS VS ZAIDAN RAHMA B DKI
JAM 12.00 KU 12 PI ARINA VARAKSINA DKI VS KEYLA M PAATH DPK
JAM 13.00 KU 12 PA AJHE RAY DELRIAN DKI VS RAFAEL RAMADHAN TGRS
JAM 14.00 KU 14 PA M TITO ZUHDA IRAHAMI BLO VS ALDRIN ONG DKI
JAM 15.00 KU 16 PI ABIGAIL LUMINGKEWAS MDO VS NATALIA MICHTA DKI
JAM 16.00 KU 16 PA QF
JAM 17.00 KU 10 PA SF
JAM 18.00 KU 12 PI SF
JAM 19.00 KU 14 PA SF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar