Jumat, 06 Mei 2016

ORDER OF PLAY REMAJA TENIS JAKARTA 53 SABTU 7 MEI 2016

LAP 1
JAM 09.00 KU 10 PI JOANNE KAYLA VS ADELINE KEYRA
JAM 10.00 KU 10 PA JOJO INDRADEWA VS KENAN GATUSO
JAM 11.00 KU 12 PI SAUMAH AZSA VS GHAIDA KHAIRUNNISA
JAM 12.00 KU 12 PA LOUIS MAHA VIRO VS SUDIRMAN
JAM 13.00 KU 14 PA JEREMY ISMAN VS BRYAN JUSTIN
JAM 14.00 KU 14 PI AURELLIA AZZAHRA VS SERAVIN SUTEJA
JAM 15.00 KU 14 PI RACHEL PITERS atau DEWITA VS JEMMA BRYSON
JAM 16.00 KU DMITRI SATYADEVA VS JONATHAN NAHOR
JAM 17.00 KU 18 PI CICI ROSITA VS KISHI ALANDRA

LAP 2

JAM 09.00 KU 10 PI ZELDA GRACIA VS CYLOVA ZULEYKA
JAM 10.00 KU 10 PA CHRISTOPHER SULAIMAN VS M YUSUF ALFARIS
JAM 11.00 KU 12 PI USTMIN DA COSTA VS NANIK CAHYADI
JAM 12.00 KU 14 PA JONES PRATAMA VS CHRISTOPHER SAMUEL
JAM 13.00 KU 14 PI RACHEL MEGAN PITERS VS DEWITA KUSUMAWARDANI
JAM 14.00 KU 12 PA JASON HALIM atau VALENTNO BK VS DIBBYARO HINOMARU
JAM 15.00 KU 16 PA M RIZKY ANANDA VS KENNETH LEGACY
JAM 16.00 KU 18 PI SITIARRUM VS NATALIA MICHTA
JAM 17.00 KU 168 PA ANDRE WISNU ADI VS RIFQY SUKAM RAMADHAN

LAP 3
JAM 09.00 KU 10 PI ZEFANYA PRISCILA VS ATHALIA SETIAWAN
JAM 10.00 KU 10 AP MOURESSI URWAH VS RAJNER SCHESTAK
JAM 11.00 KU 12 PI KEYLA MENGESTI P VS GRATIA YEARISTI NAHOR
JAM 12.00 KU 14 PA RASHAD AZIZ VS PRAYOGA PRASETYO
JAM 13.00 KU 12 PA M FERLY SANDYONO VSM NUR ALFACHRY
JAM 14.00 KU 12 PA LOUIS MAHA VIRO atau SUDIRMAN VS SULISTYO W
JAM 15.00 KU 16 PA KAREEM ABDUL H VS BRANDON SURYANA
JAM 16.00 KU 18 PI NURUL FITRI VS TUTI USMAN
JAM 17.00 KU 18 PI KEZYA GUNAWAN W VS HANNA LEVINA

LAP 4
JAM 09.00 KU 10 PI SHERYL NATALIE VS EMILIA MICHTA
JAM 10.00 KU 12 PI ARINA VARAKSINA VS DIANDRA PUTI AVANTIA
JAM 11.00 KU 12 PA JASON HALIM VS ALVITO NADHIF RADYA
JAM 12.00 KU 12 PA GIOVANO DWI CAHYA VS SABILAL VITRO
JAM 13.00 KU 14 PA M BINTANG NUR VS RIZKY FADILLAH
JAM 14.00 KU 14 PI SAMANTHA GNSIDABUTAR VS KEISHA SARIDEVI
JAM 15.00 KU 14 PI GITA MAHARSI VS INDAH SETYAWI
JAM 16.00 KU 16 PA REAGAN ALEXIS VS AZMI JANUARSYAH

Tidak ada komentar:

Posting Komentar