Jumat, 16 Agustus 2013

ORDER OF PLAY JAKARTA SABTU 17 AGUSTUS 2013

LAP 1
JAM 09.00 KU 10 PA KAREEM ABDUL HAKIM DKI VS BINTANG CLG
JAM 10.00 KU 10 PA DIBBIYARO HINOMARU DKI VS CHRISTOPHER SAMUEL LOURITS
JAM 11.00 KU 10 PA OMAR SALEEM DKI VS NICHOLAS ANDIKA PUTRA BDG
JAM 12.00 KU 10 PI WARINDEA MUTMAINA DKI VS AI TAMAKI DKI
JAM 13.00 KU 10 PA QF
JAM 14.00 KU 10 PA QF
JAM 15.00 KU 12 PA QF
JAM 16.00 KU 12 PI SF
JAM 17.00 KU 16 PI SF

LAP 2

JAM 09.00 KU 10 PA RICO RAMADASYENA BGR VS REITO NAITO DKI
JAM 10.00 KU 10 PA BRENDAN NICHOLAS H DKI VS ETHAN WILLIAM BDG
JAM 11.00 KU 10 PA M FADHIL ALGHIFARY DKI VS DIMAS ARYA PUJANGGA DKI
JAM 12.00 KU 10 PI KACEY WAI DKI VS ANGELINA FREIRA LAW DKI
JAM 13.00 KU 10 PA QF
JAM 14.00 KU 10 PI SF
JAM 15.00 KU 12 PA QF
JAM 16.00 KU  12 PI SF
JAM 17.00 KU 16 PI SF

LSP 3
JAM 09.00 KU 10 PA ANDREW SANTOSO DKI VS RIZKY FADILLAH DKI
JAM 10.00 KU 10 PA SAMVID C ANDHARE KRW VS DANA AMAREZA DKI
JAM 11.00 KU 10 PI JESSICA CHRISTA SMG VS DEFF
JAM 12.00 KU 10 PI INDAH SETYOWATI DKI VS GITA MAHARSI KW DPK
JAM 13.00 KU 10 PA QF
JAM 14.00 KU 10 PI SF
JAM 15.00 KU 14 PA QF

LAP 4
JAM 09.00 KU 12 PA JERALL YASIN DKI VS ALVIN WILLIAM BDG
JAM 10.00 KU 12 PA ALESSANDRO FAVIAN LAW DKI VS JOEL ANDREW SURYADI DKI
JAM 11.00 KU 12 PA NAFI AGGORO DKI VS KENNETH LEGACY DKI
JAM 12.00 KU 14 PA M RAFKY PRATAMA BGR VS AKBAR HIDAYAT DKI
JAM 13.00 KU 16 PA PANJI UNTUNG S NTB VS DEFF
JAM 14.00 KU 12 PA QF
JAM 15.00 KU 14 PA QF

LAP 6
JAM 09.00 KU 12 PA M KEVINDRA PUTRA HARIMURTI DKI VS HUGO WAI DKI
JAM 10.00 KU 12 PA MIHIR DASWANI DKI VS MICHAEL RA TANOSO KRW
JAM 11.00 KU 14 PA GHAZI M ANSHARI BGR VS ANINDYA SATRIA TGRS
JAM 12.00 KU 12 PI JANICE THEODORA BDG VS ELVIRA SUKESI SKB
JAM 13.00 KU 16 PA JOSUA GIOVANI TATUH MDO VS SANIL C ANDHARE KRW
JAM 14.00 KU 12 PA QF
JAM 15.00 KU 14 PA QF

LAP 7
JAM 09.00 KU 12 PA JONES PRATAMA DKI VS YUSUKE TAMAKI DKI
JAM 10.00 KU 12 PA DANIELGUNAWAN DKI VS ALOYSIUS YOEL TARIGAN BDG
JAM 11.00 KU 14 PA NITESH NANWANI DKI VS DIEGO GARCIA DKI
JAM 12.00 KU 12 PI KALEA PIEROELIE DKI VS PUTRI AMIRAH BGR
JAM 13.00 KU 16 PA DIMAS CHRISTANTIO DKI VS ENRIQUE GARCIA
JAM 14.00 KU 16 PI NATALIA ADINDA PUTRI BDG VS CICI ROSITA DKI
JAM 15.00 KU 14 PA QF

LAP 8
JAM 09.00 KU 14 PA AMARIF ABIMANYU DPK VS M FAIZ ADITYA DKI
JAM 10.00 KU 14 PA FIKRI LUTHFI KRW VS ANDRE WISNU ADI BGR
JAM 11.00 KU 12 PA TAIMUR SALEEM DKI VS RIFQY SUKMA RAMADHAN BGR
JAM 12;00 KU 12 PI FELICIA HALIM JS DKI VS FITRIA ELSA NUR RAHMAN BGR
JAM 13.00 KU 16 PA FARIZI AULIYA RAHMAN BGR VS ELFIANDO FIRMANSYAH DKI
JAM 14.00 KU 16 PI ANGELINA IRENA LONTOH VS DEFF

LAP 9
JAM 09.00 KU 14 PA JASON WIJAYA DKI VS M ABYAN RAFLIPASYA DKI
JAM 10.00 KU 14 PA KAWINDRA ERNOULT DKI VS JOSHUA GUNAWAN DKI
JAM 11.00 KU 14 PA HADITYO RASYID HAQI TGRS VS REGEN ALEXIS DEO TARIGAN DKI
JAM 12.00 KU 12 PI ANITA RAHMAN SKB VS NIKITA SALKAR DKI
JAM 13.00 KU 16 PI JACQUELINE OLIVIA BDG VS NABILA PUTRI NAOMIVA BGR
JAM 14.00 KU 16 PI DEFF VS VALENCIA SOEDIBYO DKI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar